Projects

Projects

Naziv projekta: Nastup na međunarodnim sajmovima OPG-a Jakopović

Ime korisnika: OPG Jakopović Mladen

Ukupan iznos projekta: 147.650,00 HRK

Iznos EU potpore: 125.162,50 HRK

U sklopu projekta, OPG Jakopović je pod brendovima ”Lovor Cosmetics”/”Kuća magične trave” predstavio svoje eko kozmetičke proizvode na sajmovima u Nizozemskoj, Belgiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sloveniji. Predstavljanje je realizirano na sljedećim sajmovima:

1. ”Narava-zdravje” (listopad 2019.), u Ljubljani, Slovenija
2. ”De Nationale Gezondheidsbeurs” (veljača 2020.) u Utrechtu, Nizozemska
3. ”PROFESSIONAL BEAUTY LONDON”  (listopad 2021.), u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo
4. ”ESTETIKA – Beauty expo for professionals” (listopad 2022.), u Bruxellesu, Belgija
5. ”Beauty Trade special-Trade Fair for Personal Health Care” (travanj 2022.), u Utrechtu, Nizozemska

 

Sredstva su ostvarena putem Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., Javni poziv: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2, Kod poziva: KK.03.2.1.16.

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj”

 

Mjera 6.4 Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti

OPG Jakopović Mladen je proveo projekt rekonstrukcija i opremanje objekata za pružanje ugostiteljskih usluga, objekt “Klijet” i “Štagelj” sufinanciran sredstvima iz Programa ruralnog razvoja 2014-2020, Operacija 6.4.1. – Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.
Projektom su provedene sljedeće aktivnosti:
A1. REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA, OBJEKT KLIJET (GBP = 49,00 m2) – Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova u svrhu obnove tradicijskog objekta ”Klijet” bruto površine objekta 49 m2. (podizanje kvalitete smještajnih usluga – seoski wellness). Uključuje nabavu materijala za instalacije grijanja te montažu.
A2. REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ZA PRUŽANJE TURISTIČKIH USLUGA, OBJEKT ŠTAGELJ (GBP = 97,00 m2) – Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova u svrhu obnove tradicijskog objekta ”Štagelj” bruto površine objekta – 97 m2. Uključuje nabavu i instalaciju sustava grijanja (podno grijanje, dizalica topline, ostala instalacijska oprema
A3. OPREMANJE OBJEKTA KLIJET (GBP = 49,00 m2) – Sustav za grijanje na pelete; nabava i ugradnja saune
A4. OPREMANJE OBJEKTA ŠTAGELJ (GBP = 97,00 m2) – Sustav grijanja (ventilokonvektori, spremnik vode, elektro grijač, radijatori, solarni sustav grijanja
Sve aktivnosti provedene su na lokaciji Možđenec 199, 422220 Novi Marof, a realizacija projekta je trajala 22 mjeseca.
Ukupan iznos projekta: 534.266,30
Iznos vlastitih sredstava: 221.499,96
EU iznos: 265.851,39
RH iznos: 46.914,95
Iznos potpore: : 312.766,34

    

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Korisniku OPG Jakopović Mladenu dodijeljena je potpora u iznosu od 15.000 € (113.830,50 kn) za Podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ provedba operacije 6.3.1. „ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Sredstva potpore osigurala su se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega je Europska unija sudjelovala sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Mladen Jakopović ovim projektom ulagalo je u modernizaciju i unapređenje procesa rada i poslovanja te povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.Provedene su projektne aktivnostiulaganja u nabavu poljoprivredne mehanizacije i kupnju poljoprivrednog zemljišta. OPG Jakopović Mladen proveo je ulaganje u nabavu malčera Del Morino, freze Del Morino URT i rabljenog traktora Massey Ferguson 6235. Također kupljena su zemljišta za podizanje nasada matičnjaka. Radi se o poljoprivrednom zemljištu u Paki, K.O Visoko, ukupne površine 1930 m2 te o poljoprivrednom zemljištu u Paki, K.O Visoko i dio zemljišta u Paki, K.O Donje Makojišćeukupne površine 2219 m2.

  

E-impuls

Naziv projekta: Ulaganje u nabavu strojeva i opreme za povećanje proizvodnih kapaciteta OPG-a Jakopović

Naziv korisnika: OPG Mladen Jakopović

Kratki opis projekta: OPG Jakopović ovim projektom provodi ulaganje u nabavu strojeva i opreme za povećanje kapaciteta OPG-a. U svrhu povećanja kvalitete proizvodnog procesa, planirana je nabava destilacijskog postrojenja za proizvodnju eteričnih ulja, transportne trake te pisača za označavanje ambalaže. Navedenim projektom modernizirat će se proces proizvodnje organske kozmetike, a samim time i povećati proizvodni kapaciteti OPG-a što će direktno utjecati na povećanje količine gotovih proizvoda te na mogućnost zadovoljenja potreba stranih i domaćih kupaca. Navedeno ulaganje će rezultirati povećanjem konkurentnosti OPG-a te omogućiti daljnja širenja na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta: Proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice kroz nabavu strojeva i opreme OPG-a Jakopović

Rezultati projekta:

R1 –  Nabavljena je oprema za proizvodni pogon

R2 – Nabavljeno je destilacijsko postrojenje

R6 – Provedene su aktivnosti promidžbe i vidljivosti

R7 –  Projekt proveden u skladu s pravilima, provedena nabava u skladu s pravilima

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 282.860,00 HRK

Ukupni iznos prihvatljivih troškova: 282.860,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 240.000,00 HRK

Vlastita sredstva: 42.860,0 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 15.11.2017. do 15.05.2018.

Kontakt osobe za više informacija:

Mladen Jakopović, nositelj OPG-a

e-mail: info@opg-jakopovic.hr

Goran Lepen, voditelj projekta

e-mail: goran.lepen@thorium-consult.hr

Pogledati više na:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

            

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Program ruralnog razvoja“’