Projects

Projects

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Korisniku OPG Jakopović Mladenu dodijeljena je potpora u iznosu od 15.000 € (113.830,50 kn) za Podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ provedba operacije 6.3.1. „ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Sredstva potpore osigurala su se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega je Europska unija sudjelovala sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Mladen Jakopović ovim projektom ulagalo je u modernizaciju i unapređenje procesa rada i poslovanja te povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.Provedene su projektne aktivnostiulaganja u nabavu poljoprivredne mehanizacije i kupnju poljoprivrednog zemljišta. OPG Jakopović Mladen proveo je ulaganje u nabavu malčera Del Morino, freze Del Morino URT i rabljenog traktora Massey Ferguson 6235. Također kupljena su zemljišta za podizanje nasada matičnjaka. Radi se o poljoprivrednom zemljištu u Paki, K.O Visoko, ukupne površine 1930 m2 te o poljoprivrednom zemljištu u Paki, K.O Visoko i dio zemljišta u Paki, K.O Donje Makojišćeukupne površine 2219 m2.

  

 

E-impuls

Naziv projekta: Ulaganje u nabavu strojeva i opreme za povećanje proizvodnih kapaciteta OPG-a Jakopović

Naziv korisnika: OPG Mladen Jakopović

Kratki opis projekta: OPG Jakopović ovim projektom provodi ulaganje u nabavu strojeva i opreme za povećanje kapaciteta OPG-a. U svrhu povećanja kvalitete proizvodnog procesa, planirana je nabava destilacijskog postrojenja za proizvodnju eteričnih ulja, transportne trake te pisača za označavanje ambalaže. Navedenim projektom modernizirat će se proces proizvodnje organske kozmetike, a samim time i povećati proizvodni kapaciteti OPG-a što će direktno utjecati na povećanje količine gotovih proizvoda te na mogućnost zadovoljenja potreba stranih i domaćih kupaca. Navedeno ulaganje će rezultirati povećanjem konkurentnosti OPG-a te omogućiti daljnja širenja na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta: Proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice kroz nabavu strojeva i opreme OPG-a Jakopović

Rezultati projekta:

R1 –  Nabavljena je oprema za proizvodni pogon

R2 – Nabavljeno je destilacijsko postrojenje

R6 – Provedene su aktivnosti promidžbe i vidljivosti

R7 –  Projekt proveden u skladu s pravilima, provedena nabava u skladu s pravilima

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 282.860,00 HRK

Ukupni iznos prihvatljivih troškova: 282.860,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 240.000,00 HRK

Vlastita sredstva: 42.860,0 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 15.11.2017. do 15.05.2018.

Kontakt osobe za više informacija:

Mladen Jakopović, nositelj OPG-a

e-mail: info@opg-jakopovic.hr

Goran Lepen, voditelj projekta

e-mail: goran.lepen@thorium-consult.hr

Pogledati više na:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

            

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.